Karl Ove Knausgård

Årstid-encyklopedien:

  1. Om høsten (2015)
  2. Om vinteren (2015)
  3. Om våren (2016)
  4. Om sommeren (2016)