Sitat

«Bilydar» av Marianne Clementine Håheim

Boka er sponsa av Oktober forlag

Bilydar

Så grusomt sårt og fint. Er det så mykje meir å seie? Dikta til Marianne er nydelege. Dei har si eiga form, og sin eigen stil. At Marianne er ei sterk personlegheit skin gjennom. Og kor lett det er å kjenne seg att i dikta! Dei er slåande, og dei sit i.

Dikta handler om død, familie, venner, kjærleik – fysisk kjærleik. Dei handlar om å skrive, kanskje om noko anna enn kroppen sin. Og ordet «bilydar» vert også definert i boka, og når ein les definisjonen og knyt det opp mot alle dei vakre dikta, så dør ein litt innvendig.

Forlag: Oktober
Utgivelsesår: 2012

Fleire bøker av Marianne Clementine Håheim finn du HER.